081-340-0042

ศึกษาทองกับเรา

“สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกในการสอนผู้ประกอบการร้านทองในสถาบันอื่นๆคือ

แวดล้อมที่ใช้สอนเป็นห้องเรียน (Environment)

ผู้เรียนสัมผัสทองน้อยมากในห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

ผมเคยเสนอให้นำนักเรียนมาเรียนที่ผม (ร้านทองในเครือของผม)

ผมถูกปฏิเสธเพราะเหตุผลทางด้านการพาณิชย์

ผมจึงตั้งสถาบันในอุดมคติของตัวเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน”

ที่ TTGI ผมมุ่งเน้นให้หลักสูตรนี้

  • 1. ผู้เรียนสามารถเรียนไปเพื่อเปิดร้านทองเป็นอาชีพของตัวเอง 
  • 2. ผู้เรียนเข้าใจเทคนิคการดูทองจากทองคำในร้านทอง (เรียนที่ร้านทองเที่ยงธรรม)
  • 3. ผู้เรียนคุยกับอาจารย์เป็นเพื่อนร่วมวงการทองคำ 
  • 4. ผู้เรียนมั่นใจก่อนเข้าทำงานจริงในร้านทอง (ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกลวง)
  • 5. ผู้เรียนจะได้สัมผัสทองปลอมทุกประเภทที่มีอยู่ในท้องตลาด (มากกว่า 100 ชนิด)

อาจารย์ผู้สอน

ดร.สมสิทธิ์ ดวงเอกอนงค์

อาจารย์อานุภาพ มีทองคลัง

เรียนทอง | หลักสูตรทองคำ