081-340-0042

อาจารย์ผู้สอน : ดร.สมสิทธิ์ ดวงเอกอนงค์

“สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกในการสอนผู้ประกอบการร้านทองในสถาบันอื่นๆคือ แวดล้อมที่ใช้สอนเป็นห้องเรียน (Environment) ผู้เรียนสัมผัสทองน้อยมากในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ผมเคยเสนอให้นำนักเรียนมาเรียนที่ผม (ร้านทองในเครือของผม) ผมถูกปฏิเสธเพราะเหตุผลทางด้านการพาณิชย์ ผมจึงตั้งสถาบันในอุดมคติของตัวเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน”


อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อานุภาพ มีทองคลัง

“ยังมีผู้คนจำนวนมาก รวมถึง ผู้ประกอบการร้านทองเอง ที่ยังไม่ทราบถึงองค์ความรู้ทั้งหมดในการดำเนินกิจการ ร้านทอง ทำให้ไม่สามารถ สร้างผลตอบแทนได้อย่างเต็มที่ ( Maximize Profit ) ผมหวังว่าผู้เรียนคลาสนี้จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่ที่ได้รับ สำหรับมือใหม่ หรือเป็นการต่อยอดสำหรับเจ้าของกิจการเดิมก็ตาม”


ผลงาน

รายการ SME ชี้ช่องรวย
รายการวิสัยทัศน์ผู้นำ
วิทยากรในงานเปิดตัวศูนย์ RFID Testbed
กระทรวงวิทยาศาสตร์แถลงข่าวเรื่องนักวิจัยด้านวงการทองคำ
นักวิจัยออกข่าวช่อง 3
กระทรวงวิทยาศาสตร์แถลงข่าวเรื่องนวัตกรรมเครื่องนับทองคำ - เครื่องแรกของโลก

เรียนทอง | หลักสูตรทองคำ