081-340-0042

การสกัดทอง

REFINERY คือ การสกัดโลหะมีค่า หมายถึง “การนำเศษชิ้นงานโลหะมีค่า มาหลอมและแยกโลหะ แล้ว ทำให้บริสุทธิ์มากขึ้นด้วยกระบวนการสกัดในรูปแบบต่างๆ แล้วสามารถนำโลหะมีค่าที่มีความบริสุทธิ์ไปทำชิ้นงานใหม่ได้ตามความต้องการ”

ปัจจุบันการสกัดทองคำมีวิธีการที่หลากหลาย โดยแต่ละวิธีการจะให้ผลเปอร์เซ็นต์ของชิ้นงานความบริสุทธิ์ที่ต่างกัน แต่ด้วยวิธีการที่ทำให้ได้ความบริสุทธิ์อยู่ในระดับสูง (เปอร์เซ็นต์มากกว่า 99.5) มี 4 กระบวนการคือ

1. กระบวนการ “Chorination” เป็นกระบวนการใช้แก๊สคลอรีน (Chorine) เป็นตัวทำปฏิกริยาให้ได้ความบริสุทธิ์ ซึ่งในกระบวนการนี้จะทำให้ได้ความบริสุทธิ์ 99.5%

2. กระบวนการ “Electrolysis” เป็นกระบวนการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยจะใช้กระบวนการทางไฟฟ้าเป็นตัวทำปฏิกริยาและใช้ควมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ได้ความบริสุทธิ์ 99.99%

3. กระบวนการ "กิมซั่ว" เป็นการสกัดเเบบโบราณ ที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย ซึ่งใช้น้ำกรดไนตริกเป็นหลักในการสกัด การสกัดเเบบวิธีนี้ต้องใช้โลหะเงินเป็นจำนวนมาก เพื่อหลอมเข้ากับทองที่ต้องการสกัด เเล้วนำไปต้มในน้ำกรดไนตริก ซึ่งทองที่สกัดจากวิธีนี้จะได้ความบริสุทธิ์ที่ไม่เเน่นอนระหว่าง 98.x% - 99.x%

4. กระบวนการ "Aqua Regia" เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศเพราะให้ความบริสุทธิ์ที่สูงกว่าการกัดเเบบกิมซั่ว เพราะใช้น้ำกรด 2 ตัวคือ กรดไนตริกเเละกรดไฮดรอคลอลิค ซึ่งความบริสุทธิ์ทองที่ได้นั้นประมาณ 99.9x% การสกัดเเบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้โลหะเงิน

เรียนทอง | หลักสูตรทองคำ