081-340-0042

ร้านทองติดชิพอาร์เอฟไอดีกันขโมย

ผู้ประกอบการร้านทองประยุกต์ใช้ชิพอาร์เอฟไอดีกับทองรูปพรรณ ส่งเสียงร้องเตือนหากถูกนำออกนอกร้านโดยไม่ได้รับอนุญาต

ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อาร์เอฟไอดีถูกนำมาใช้ป้องกันการลักขโมยออกจากร้านมานานกว่าสิบปีแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าแบรนด์เนมทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า และแผ่นซีดี แต่การใช้งานกับสินค้ามูลค่าสูงอย่างทองรูปพรรณยังมีปัญหาสัญญาณรบกวนจากโลหะ

นายสมสิทธิ์ ดวงเอกอนงค์ ผู้ประกอบการร้านทองเที่ยงธรรม เปิดเผยว่า ร้านทองเที่ยงธรรม 3 สาขาในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมถึงร้านค้าทองเครือข่ายอีก 15 ร้าน ได้นำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการบริหารกิจการ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด ระหว่างจำหน่ายและตรวจนับทองรูปพรรณ

ก่อนหน้านี้ ร้านทองเที่ยงธรรมเคยนำซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลหลังร้านมาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีบาร์โค้ด โดยพัฒนาขึ้นเองภายใต้บริษัท โมลีคิว (ประเทศไทย) จำกัด แต่การนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้กับทองรูปพรรณติดปัญหาสัญญาณคลื่นวิทยุถูกรบกวนจากโลหะ

หลังจากปรึกษากับ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ซึ่งจัดหาผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีจากบริษัทเอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด มาร่วมแก้ปัญหา โดยปรับลดความถี่คลื่นวิทยุลงมาจากย่านความถี่เดิมทำให้ปัญหาสัญญาณรบกวนหมดไปจนสามารถนำอาร์เอฟไอดีมาใช้กับทองรูปพรรณในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"การส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุในรูปแบบของอาร์เอฟไอดี มักเกิดปัญหาเมื่ออยู่ใกล้กับโลหะและความชื้น ทำให้เราต้องพัฒนาเทคโนโลยีพอสมควรกว่าที่จะได้แท็กอาร์เอฟไอดีที่ติดอยู่กับทองทุกเส้น รวมถึงเครื่องอ่านแบบที่สามารถส่งสัญญาณแบบไร้สายช่วยให้จากตรวจนับทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ"

ระบบดังกล่าวอ่านค่าจากแท็กอาร์เอฟไอดีได้พร้อมกันมากกว่า 300 แท็กในเวลาไม่ถึง 10 วินาที และสามารถอ่านค่าได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยไม่จำเป็นต้องเกลี่ยแท็กที่วางทับซ้อนกันซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบอ่านอาร์เอฟไอดีในปัจจุบัน

ความสำเร็จดังกล่าวถูกพัฒนาต่อจนเป็นเทคโนโลยีครบวงจรสำหรับร้านทอง ตั้งแต่ระบบความปลอดภัยหน้าร้าน โดยการตรวจนับทองระหว่างการขายด้วยแท็กอาร์เอฟไอดี, เครื่องอ่านแบบพกพาหรือพีดีเอสำหรับพนักงานขาย และถาดอาร์เอฟไอดีตรวจนับทองหลังร้าน

ความร่วมมือดังกล่าวยังนำไปสู่พัฒนาต้นแบบระบบควบคุมห้องนิรภัยให้เปิดปิดได้ด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ ตลอดจนสั่งล็อกห้องทางไกลได้โดยผ่านระบบเอสเอ็มเอส คาดว่าจะแล้วเสร็จราวเดือนพ.ย. 2553

"เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีสามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ที่ระบบขนส่งเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะธุรกิจอัญมณี เพชร พลอย รวมถึงทองคำ สินค้าที่มูลค่าสูง ยังมีความต้องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกมาก" นายสมสิทธิ์ กล่าว

เรียนทอง | หลักสูตรทองคำ