081-340-0042

การใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อบริหารจัดการธุรกิจร้านทอง

ประเด็นของปัญหา :

เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจร้านทอง เป็นการลงทุนที่ใช้ทุนทรัพย์สูงหลายล้านบาท จึงต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ ในการเอาใจใส่ดูแลทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหาย ทั้งจากบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในองค์กร จึงต้องมีการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อผิดพลาด โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของกิจการที่ต้องดูแลกิจการหลาย ๆ สาขาพร้อมกัน เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ครบถ้วนถูกต้อง 100%

กระบวนการแก้ปัญหา :

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงนำมาสู่การนำเอาเทคโนโลยี RFID ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันเข้ามาบริหารจัดการในธุรกิจร้านทอง ตั้งแต่การออกแบบ Tag RFIDที่มีขนาดเล็กเท่า Barcode,การซื้อขายสินค้าหน้าร้านโดยใช้เครื่อง Pocket PCเพื่อให้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานกับพนักงาน, การเข้าสต๊อกสินค้าที่สะดวกและรวดเร็ว, การเช็คสต๊อกสินค้าทั้งร้านประมาณ 5,000 ชิ้น ใช้เวลา 15 นาที

เทคโนโลยีที่ใช้ :

ERP Lagas System Program +เทคโนโลยี RFID

ระยะเวลาการดำเนินการ :

1 ½ ปี

ผลลัพธ์ที่ได้ :

- ลดเวลาในการเข้าสต๊อก และเช็คสต๊อกสินค้า
- สร้างความมั่นใจ น่าเชื่อถือ ให้กับลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถือเป็นการลงทุนที่ สร้างฐานลูกค้าในอนาคต
- สามารถดูแลทรัพย์สินของท่าน (ทอง เงิน และสินค้าหายาก) ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีการสูญหายได้ 100%
- ทำให้ท่านสามารถบริหารงานได้หลายสาขา แบบมืออาชีพและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไป :

- การนำเทคโนโลยี RFIDไปบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจประเภทอื่น ๆ
- พัฒนาเป็นระบบตู้อัตโนมัติ (ธุรกรรมขายฝาก เช่น ส่งดอก เพิ่มวงเงิน ส่งเงินต้น) เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดการธุรกรรมผ่านตู้อัตโนมัติได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
- การพัฒนาเครื่องอ่าน RFID ที่ใช้เวลาอ่านค่าสินค้าในถาดทอง 1 ถาด ภายในเวลา 1 วินาที โดยที่ไม่ต้องมีการแตะต้องที่ตัวสินค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมสิทธิ์ ดวงเอกอนงค์ ห้างหองเที่ยงธรรม แอนด์ ลากัส กรุ๊ป

เรียนทอง | หลักสูตรทองคำ